Beniamin program do ograniczania czasu pracy komputera

Beniamin jest programem zapewniającym kontrolowany dostęp do zasobów Globalnej sieci Internet. Blokuje dostęp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do wybranych funkcjonalności (na przykład. komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci, poczta e-mail, administrowanie dostępem do serwisów video i społecznościowych).

Jak działa program Beniamin? System śledzi strony www, które odwiedza użytkownik oraz dodatkowo jego działania w sieci, pod względem dostępu do niepożądanych informacji, na przykład stron o tematyce erotycznej. Program powstał pierwotnie z myślą o najmłodszych użytkownikach Globalnej sieci, natomiast dzięki rozbudowanej konfiguracji może być też wykorzystywany w firmach i instytucjach, do aktywnego zarządzania dostępu do sieci. Jeśli program (na bazie zdefiniowanych reguł) uzna, że strona nie powinna być pokazana, wówczas dostęp do takiej strony zostaje zablokowany i zostaje wyświetlony komunikat: STOP Dostęp do strony zablokowany!

A przy tym, w dolnej części komunikatu, znajduje się informacja o przyczynie zablokowania dostępu do strony. Przyczyn zablokowania ma możliwość być kilka, np: Treści erotyczne, Definicje użytkownika, Blokada reklam, itd. Konfiguracja Beniamin posiada program konfiguracyjny, umożliwiający ustawienie głównych parametrów filtru internetowego, przykładowo blokowanie dostępu do stron erotycznych, programy antyspamowe definiowanie tzw. ‚Białych stron’, czasową deaktywacja kodu, i tak dalej. Szczegółowe informacje na zagadnienie dostępnych ustawień są zobowiązane w kolejnej części dokumentacji.